`-sqrt(-2/5) `

`= -sqrt((-1)(2/5))`

` = -sqrt(-1)xxsqrt(2/5)`

`= -jsqrt(2/5)`